Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Nájomná zmluva
28836/2022/OM/114
1 548,00 € Renáta Lacková Mesto Levoča
8. November 2022
Nájomná zmluva
28834/2022/OM/113
1 260,00 € Ján Vilk, Jarmila Vilková Mesto Levoča
8. November 2022
Kúpna zmluva
28142/2022/0M/27
50 505,00 € Iog. arch. Lukáš Sečka, PhD. Mesto Levoča
7. November 2022
Zmluva o dielo
29702/2022
5 700,00 € Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Mesto Levoča
31. Október 2022
Zabezpečenie právnych služieb pre Mesto Levoča
018/ZoPS/2022/VO-14
32 400,00 € JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová Mesto Levoča
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Obnova Radnice v Levoči — 1.etapa
020/ZoD/2021/V019-Vk05
0,00 € ViOn, a.s. Mesto Levoča
28. Október 2022
„Obnova cintorína z 1. svetovej vojny v meste Levoča“, „Rekonštrukcia pamätníka obetiam 2. svetovej vojny na cintoríne v meste Levoča“ a „Rekonštrukcia pamätníka pre padlých vo vojne v meste Levoča“
020/ZoD/2022/VO21-VZ08
12 859,00 € Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Mesto Levoča
28. Október 2022
NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV., ÚZPF č. 2741/9
019/ZoD/2022/VO20-VZ07
22 330,00 € Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Mesto Levoča
28. Október 2022
Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č, 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – projektová dokumentácia
016/ZoD/2022/VO-12
12 490,00 € regec architekti s.r.o. Mesto Levoča
27. Október 2022
Odkanalizovanie mestskej časti Závada – projektová dokumentácia
017/zoD/2022/VO-19
24 000,00 € Ing. Šimon Stupák, autorizovaný stavebný inžinier Mesto Levoča
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
ZM_290/2022
0,00 € Severovýchod Slovenska Mesto Levoča
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o spolupráci
ZM_289/2022
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny Mesto Levoča
27. Október 2022
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
29271/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29159/01952/2022/ILIS
60,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29160/01452/2022/ILIS
60,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29158/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29157/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29156/01452/2022/ILIS
240,00 € Základná škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29155/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29154/01452/2022/ILIS
60,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča