Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29153/01452/2022/ILIS
60,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
25. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
22/36/054/359
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
25. Október 2022
Poistná zmluva
1-14075
37,80 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
19. Október 2022
Zmluva o verejnej produkcii
288/2022
732,00 € Ing. Pavel Peschl Mesto Levoča
19. Október 2022
Zmluva o verejnej produkcii
287/2022
504,00 € Rastislav Rosinský Mesto Levoča
19. Október 2022
Zmluva o verejnej produkcii
286/2022
464,00 € Róbert Mrva Mesto Levoča
19. Október 2022
Nájomná zmluva
28756/2022/OM/111
1 212,00 € Zuzana Vaškebová Mesto Levoča
14. Október 2022
Nájomná zmluva
28003/2022/OM/110
2 664,00 € Bc. Ondrej Valocka, Mgr. Barbora Valocková Mesto Levoča
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
28001/2022/OM/67
1 216,85 € Bc. Ondrej Valocka, Mgr. Barbora Valocková Mesto Levoča
14. Október 2022
Nájomná zmluva
27993/2022/OM/109
1 224,00 € Alexandra Gabčová, Tomáš Gabčo Mesto Levoča
6. Október 2022
Dodatok č.2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
IROP-CLLD-X653-D2-512-0Q1-004
85 459,11 € Občianske združenie MAS LEV, o. z. Mesto Levoča
30. September 2022
Zabezpečenie komplexného procesu VO: Dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane distribučných služieb na rok 2023
015/ZoPS/2022VO-17
10 800,00 € Scholaris, s.r.o. Mesto Levoča
30. September 2022
Dodatok č. 1
ZZ02117077_Z_1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27774/2022/OM/10
0,00 € Miroslava Kokavcová, Róbert Kokavec Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
27768/2022/OM/66
1 338,10 € Miroslava Kokavcová, Róbert Kokavec Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27773/2022/OM/9
0,00 € Helena Hurtuková Mesto Levoča
30. September 2022
Nájomná zmluva
27772/2022/OM/107
3 684,00 € Miroslava Kokavcová, Róbert Kokavec Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
27757/2022/OM/65
1 078,20 € Helena Hurtuková Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
27696/2022
1 000,00 € CYKLO SPIŠ Levoča Mesto Levoča
30. September 2022
Nájomná zmluva
27770/2022/OM/106
3 000,00 € Helena Hurtuková Mesto Levoča