Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Zmluva o úvere
000025/CORP/2024
600 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Mesto Levoča
6. Február 2024
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Levoča
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKI1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča
879/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní informácii z evidencie vozidiel
30110/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
19. Január 2024
Nájomná zmluva
857/2024/OM/1
2 004,00 € Maria Gromovská Mesto Levoča
19. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
100904820ZoP
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
18. Január 2024
Zmluva o dielo
996/2024
0,00 € Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Mesto Levoča
17. Január 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
4341/SMM/11/2
0,00 € KUPECKÁ BAŠTA s. r. o. Mesto Levoča
9. Január 2024
Dodatok č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-X653-512-003-002
0,00 € Občianske združenie MAS LEV, o.z. Mesto Levoča
4. Január 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDP7-431-65 zo dňa 11.04.2022
12/2024
332 662,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
SKM_C36824010411450_ocred
111 217,00 € PaedDr. Ľubomira Kučková Mesto Levoča
4. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o strážnej službe
12293/11/SMM/1
0,00 € Štefan Bendžala ALFA-SBS Mesto Levoča
4. Január 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o servisných a cloudových službách pre parkovacie automaty
Dodatok č. 1
0,00 € EEI s. r. o. Mesto Levoča
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
32346/2023/OM/378
0,00 € JOZEF CHOVANEC, Výťahová služba Mesto Levoča
4. Január 2024
Nájomná zmluva
30768/2023/OM/78
1 476,00 € Eva Kočková Mesto Levoča
29. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
020231
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
28. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
02023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
22. December 2023
Rámcová zmluva o spolupráci - Poskytnutie a prevádzkovanie komplexných telekomunikačných služieb a dodanie koncových zariadení
015/Rám/2023/VO-18
21 202,56 € Slovak Telekom, a .s. Mesto Levoča
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CMP9 zo dňa 18. 05. 2023
32149/2023
243 971,47 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Levoča
22. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o úver č. 000717/CORP/2021
000717/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Mesto Levoča