Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Nájomná zmluva
31939/2022/OM/123
3 216,00 € Lenka Bučák, Samuel Bučák Mesto Levoča
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
31980/2022
400,00 € CYKLO SPIŠ Levoča Mesto Levoča
19. December 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
637/2022
47 396,34 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
16. December 2022
Nájomná zmluva
31747/2022/0M/122
720,00 € Katarína Bangová Mesto Levoča
16. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31875/2022/OM/16
0,00 € MUDr. Kristína Štanclová, MUDr. Anton Štancel Mesto Levoča
16. December 2022
Nájomná zmluva
32030/2022/OM/124
3 672,00 € Martin Kočík, Silvia Kočíková Mesto Levoča
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
32163/2022/OM/75
180,85 € Mária Čonková Mesto Levoča
16. December 2022
Nájomná zmluva
32175/2022/OM/126
1 872,00 € Mária Čonková Mesto Levoča
14. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14142
Poistná zmluva č. 11-14142
63,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
14. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31330/2022/OM/13
0,00 € Laura Kalinajová Mesto Levoča
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
31483/2022/OM/71
1 337,10 € Martin Kočík, Silvia Kočíková Mesto Levoča
8. December 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení veterinárnych služieb
022/2022/25-VZ09
9 000,00 € MVDr. Martin Hubáček, AssisiVet veterinárna ambulancia Mesto Levoča
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. objednávateľa 013/ZoD/2022/VO16/VK03
013/ZoD/2022/VO16/VK 03
353 862,04 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
7. December 2022
Nájomná zmluva
31587/2022/OM/121
2 220,00 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
31486/2022/OM/73
1 216,40 € Lenka Bučák, samuel Bučák Mesto Levoča
7. December 2022
Nájomná zmluva
29450/2022/OM/115
1 944,00 € Diana Zágorová Mesto Levoča
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
29449/2022/OM/68
646,15 € Diana Zágorová Mesto Levoča
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
31485/2022/OM/72
276,35 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
5. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31422/2022/OM/15
0,00 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
5. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31331/2022/OM/14
0,00 € Rastislav Kubovčík Mesto Levoča