Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva č. 27/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2024_2337
11 562,90 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy) Mesto Levoča
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 Zmluve o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 115/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12693/2023-M_ODPD
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Levoča
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
1424 420
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Levoča
20. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/PO/011 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/011
506 917,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Mesto Levoča
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
007/ZoPPS/2024/VO-09
43 200,00 € JUDr. Ľubomíra Bašistová Vírová Mesto Levoča
17. Máj 2024
Zámenná zmluva
21983/2024/OM/8
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča Mesto Levoča
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
21252/2024/OM/7
5 080,00 € Daniel Pollák Mesto Levoča
13. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZM_01505/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Mesto Levoča
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
21219/2024/OM/6
7 000,00 € MT-LOT s.r.o. Mesto Levoča
9. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
18974/2024
0,00 € HUMANITÁR, n.o. Centrum Mesto Levoča
9. Máj 2024
Nájomná zmluva
20597/2024/OM/30
1 548,00 € Renáta Lacková Mesto Levoča
9. Máj 2024
Nájomná zmluva
20027/2024/OM/27
1 020,00 € Ján Holub, Vanesa Holubová Mesto Levoča
9. Máj 2024
Licenčná zmluva
20240020
0,00 € PERRY SOFT a. s. Mesto Levoča
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
21027/2024
23 900,00 € SpaceCRAFTERS s.r.o. Mesto Levoča
7. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
003/ZoPS/2022/VO06-VZ01
0,00 € Agdata, s.r.o. Mesto Levoča
6. Máj 2024
Nájomná zmluva
20594/2024/OM/29
1 320,00 € Eva Dudušová Mesto Levoča
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
20922/2024
7 500,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
6. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
18979/2024
0,00 € ZPS ÚSVIT- ML, n.o. Mesto Levoča
6. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
18981/2024
0,00 € CSS RADOSŤ, n.o. Mesto Levoča
6. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
18978/2024
0,00 € SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA Mesto Levoča