Centrálny register zmlúv

Obec Mlynky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Zmluva o bežnom účte
2022
0,00 € Prima banka Slovensko a. s. Obec Mlynky
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART mobilnú aplikáciu pre inteligentné telefóny
8/2022-1
0,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Mlynky
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácie
8/2022-2
0,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Mlynky
24. August 2022
Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo
8/2022-3
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Mlynky
24. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.10.2019
0,00 € SIMON stav, s. r. o. Obec Mlynky
26. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0392
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Mlynky
6. December 2022
Zmluva o Balíkovom účte
36/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
6. December 2022
Zmluva o bežnom účte
37/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
6. December 2022
Zmluva o Elektronickej službe Business24
35/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
7. December 2022
Dodatok č. 8 k zmluve o stavebnom diele č. 22/2001
38/2022
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Obec Mlynky
8. December 2022
Dohoda č. 22/44/012/56
40/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
8. December 2022
Dohoda č. 22/44/010/41
39/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dobšiná.
41/2022
0,00 € Mesto Dobšiná Obec Mlynky
19. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
42/2022
0,00 € encare, s.r.o. Obec Mlynky
22. December 2022
Kúpna zmluva
44/2022
0,00 € Dominika Liptáková rod. Lukácsová, Ferenc Kovics, Obec Mlynky
22. December 2022
Kúpna zmluva
43/2022
0,00 € Dominika Liptáková rod. Lukácsová, Ferenc Kovics Obec Mlynky
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby komunikácií
45/2022
0,00 € Jozef Seko Obec Mlynky
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií
46/2022
0,00 € Filip Putnocký Obec Mlynky
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
47/2022
0,00 € Spišská katolícka charita Obec Mlynky
11. Január 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na ubytovanie vodičov spoločnosti eurobus, a.s.
1/2023
0,00 € Obec Hnilec Obec Mlynky