Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2023
Zmluva o grantovom účte
INE_037/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
6. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby č. FO 07/2017
DOUZ002/2023
0,00 € ASGuard security s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve NZ_1190/2014
INE_038/2023
0,00 € Dzurenda Daniel Mesto Spišská Nová Ves
13. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100131591C/2023 - OM970963 Limbová 0
ZOPS_020/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1465/VSD/2022 zo dňa 07. 11. 2022
INE_040/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
11. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 187/2023.
INE_061/2023
0,00 € Kukoľová Alžbeta Mesto Spišská Nová Ves
15. Máj 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
INE_072/2023
0,00 € Pavol Kuchár Mesto Spišská Nová Ves
16. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_006/2023
0,00 € VIA studio s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
16. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_007/2023
0,00 € VIA studio s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2023/C.
NZHB_110/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Podracká Zuzana
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2023/C.
NZHB_124/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dvorská Mária
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 122/2023/C.
NZHB_123/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kufčáková Alžbeta
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 134/2023/C.
NZHB_135/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jurčáková Henrieta
18. Máj 2023
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve a dohode o poskytovaní služieb v oblasti VO Bikesharing v meste SNV
MZ_007/2023
0,00 € ABIZ s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Máj 2023
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy a dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania - Bikesharing v meste Spišská Nová Ves
DOUZ003/2023
0,00 € ABIZ s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
ZOS_001/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_076/2023
0,00 € Bednár Martin Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2023
dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_077/2023
0,00 € Popovičová Tatiana Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2023
dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_078/2023
0,00 € Frankovič Lukáš Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci v rámci projektu OwnYourSECAP
ZOS_002/2023
0,00 € Energetické centrum Bratislava Mesto Spišská Nová Ves