Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 18/2020.
INE_119/2022
0,00 € Topoliová Mária Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 18/2020.
INE_118/2022
0,00 € Tkáčová Katarína Mesto Spišská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2020.
INE_117/2022
0,00 € Arendarčík Dušan Mesto Spišská Nová Ves
22. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_011/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
22. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 11/2020.
INE_121/2022
0,00 € Holentová Anna, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
2. Január 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
ZOPFPO_019/2022
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Mesto Spišská Nová Ves
4. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 21/2020.
INE_123/2022
0,00 € Dzurmanová Otília Mesto Spišská Nová Ves
4. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2020.
INE_124/2022
0,00 € Regecová Anna Mesto Spišská Nová Ves
5. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu, Dom Humanity Nádej, Tehelná 27, SNV
INE_125/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
9. Január 2023
Dodatok - príloha č. 1 k Zmluve č. V1019201501
INE_126/2022
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 370/2022/C.
NZHB_374/2022
0,00 € Novák Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 369/2022/C.
NZHB_373/2022
0,00 € Stavrovský Jonatan Mesto Spišská Nová Ves
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 374/2022/C.
NZHB_378/2022
0,00 € Himičová Terézia Mesto Spišská Nová Ves
10. Január 2023
Dodatok č. 1 - Zmluva o poskytovaní služieb - EE 2023 -5100131591C
ZOPS_002/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
INE_001/2023
0,00 € Greňová Anna Mesto Spišská Nová Ves
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
INE_002/2023
0,00 € Legezová Katarína Mesto Spišská Nová Ves
12. Január 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_001/2023
0,00 € Pribylincová Mária, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
12. Január 2023
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
INE_003/2023
0,00 € Hanes Dušan Mesto Spišská Nová Ves
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 5/2023.
INE_004/2023
0,00 € Muchová Eva Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 4/2023.
INE_005/2023
0,00 € Kováč Ladislav, Ing. Mesto Spišská Nová Ves