Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva - kancelárske potreby 2023
KZH_001/2023
12 498,07 € KP plus, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Marec 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 198/SF/2004
NZHB_067/2023
12 048,00 € MEDIPOINT s.r.o Mesto Spišská Nová Ves
28. Marec 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 198/SF/2004
NZNB_055/2023
12 048,00 € MEDIPOINT s.r.o Mesto Spišská Nová Ves
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 322/SF/2011
NZNB_062/2023
11 712,00 € Tora Dental s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
13. Február 2024
Mandátna zmluvy na výkon stavebného dozoru - "Rekonštrukcia hotela Šport"
MZ_002/2024
11 500,00 € Schrötter Róbert Mesto Spišská Nová Ves
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. EMB23_15 - Revitalizácia športovísk v Spišskej Novej Vsi 2. etapa
INE_148/2023
11 300,00 € Nadácia Pontis Mesto Spišská Nová Ves
3. Máj 2022
Kúpna zmluva - kancelárske potreby 2022
KZH_002/2022
11 170,56 € Varga Tibor - TSV Papier Mesto Spišská Nová Ves
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
ZOPS_015/2023
11 125,56 € Slovenská pošta, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o vklade majetku mesta do majetku obchodnej spoločnosti
INE_002/2024
11 078,80 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. November 2022
Kúpna zmluva
KZN_034/2022
10 721,62 € DUCI s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 34/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 2/2020
FP_106/2023
10 472,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
25. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme NP č.393/S/2021_Bočky_Štefánikovo Námestie č. 1 - úprava výšky záloh
NZNB_044/2022
10 440,00 € Bočkay Jozef Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_007/2023
10 020,00 € Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
24. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ
ZOS_001/2022
10 000,00 € IDS Východ, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR na rok 2022 č. MK-9069/2021-180
INE_060/2022
10 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Spišská Nová Ves
29. November 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. 34/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 2/2020
FP_134/2023
10 000,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hokejový klub Spišská Nová Ves
29. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 35/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 2/2020
FP_135/2023
10 000,00 € Mesto Spišská Nová Ves Futbalový klub Spišská Nová Ves
29. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 36/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 2/2020
FP_136/2023
10 000,00 € Mesto Spišská Nová Ves BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
2. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2023
NFP_010/2023
10 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub – dodatok 1 Futbalový klub SNV
FP_047/2022
9 939,00 € Futbalový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves