Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10591/2022-M_ODPD
INE_103/2022
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
6. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_018/2023
50 000,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Jún 2022
Kúpna zmluva
KZN_019/2022
49 296,19 € Hadušovský Henrich Mesto Spišská Nová Ves
19. Júl 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_091/2023
48 461,09 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 277/2022 - Osadenie hracích prvkov pre detské ihriská
ZOD_031/2022
48 039,48 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_076/2023
47 800,04 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_002/2023
47 698,29 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 681/2022
ZOS_017/2022
47 396,34 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 309/2022 - Rekonštrukcia chodníka s bezbariérovou úpravou na ul. M. Gorkého - I. etapa
ZOD_034/2022
46 852,63 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb., podľa § 9a odst.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
NZNB_001/2023
46 581,01 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_024/2023
45 103,89 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní VPS na zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií
ZOPS_010/2023
44 377,80 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
14. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_056/2023
43 411,89 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
42 393,04 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELL s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva
KZN_014/2022
41 473,00 € Panorama city s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_068/2023
41 323,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. September 2022
Zmluva o dielo č. 348/2022 - Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka na ulici Rázusova v SNV (strana pri Bille)
ZOD_040/2022
40 917,73 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
10. August 2023
Zmluva o dielo - Domov dôchodcov Spišská Nová Ves – stavebné úpravy IV. NP , projektová dokumentácia stavby“
ZOD_013/2023
40 800,00 € Bitarovský Jaroslav, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_018/2023
40 672,00 € BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
13. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 244/2022 - Parkovisko na ulici Javorová
ZOD_041/2022
39 625,64 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves