Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 682/2022
ZOS_018/2022
29 180,66 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
6. Júl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 31/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_066/2022
27 930,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
18. Október 2022
Zmluva o dielo - Zateplenie fasády CVČ a výmena otvorových výplní v átriu, Hutnícka 20, SNV
ZOD_045/2022
27 576,84 € Plex s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. EMBPP22_11 - Revitalizácia športovísk v SNV
INE_093/2022
25 895,96 € Nadácia Pontis Mesto Spišská Nová Ves
20. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 287/2023 - Adaptačná stratégia na zmenu klímy mesta SNV
ZOD_009/2023
24 900,00 € Karpatský rozvojový inštitút Mesto Spišská Nová Ves
29. Apríl 2022
Rekonštrukcia chodníka s bezbariérovou úpravou a realizáciou zábradlia - Fľuder
ZOD_008/2022
24 022,94 € ASFALT Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
NZ_020/2023
23 500,61 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
10. Máj 2022
Kúpna zmluva
KZN_015/2022
23 500,00 € Jaroščák Jozef Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2023
Dodatok č. 45 k poistnej zmluve
INE_117/2023
23 227,63 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Zmluva o dielo - Štrukturovaná kabeláž, slaboprúdy - obnova zdravotného strediska Hutnícka 20 SNV
ZOD_029/2022
23 138,82 € Chameleo24, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 44 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_109/2023
22 933,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_023/2023
22 928,07 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 43 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_108/2023
21 951,85 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_072/2023
21 736,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
12. Jún 2023
Dodatok č. 42 k poistnej zmluve č. 411 004 937
INE_085/2023
21 531,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 411004937
INE_075/2023
20 506,62 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
22. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
KZN_035/2022
20 300,00 € REALIT s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Máj 2022
Dodatok k poistnej zmluve
INE_046/2022
20 188,39 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Mesto Spišská Nová Ves
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_127/2023
20 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/44/060/127-1 o poskytnutí príspevku
INE_132/2023
18 970,20 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Spišská Nová Ves