Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 393/SF/2021
NZNB_042/2023
18 756,00 € Bočkay Jozef Mesto Spišská Nová Ves
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub – dodatok 1 Hokejový klub
FP_046/2022
18 593,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku pre športový klub - Dodatok č. 2
FP_094/2022
18 246,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2022
Dohoda o spolupráci pri implementácii akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
INE_074/2022
16 666,17 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
25. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ_009/2022
16 597,00 € Mesto Havličkův Brod Mesto Spišská Nová Ves
13. Október 2022
Kúpna zmluva
KZN_027/2022
16 463,84 € Lazor Jozef Mesto Spišská Nová Ves
30. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne, Levočská 16, SNV
INE_034/2023
15 974,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Kúpna zmluva č.2835/2022_Kleinová - predaj bytu Koceľova 8/28 podľa zákona182/93 Zb.
KZN_024/2022
15 719,00 € Kleinová Judita Mesto Spišská Nová Ves
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
KZN_023/2022
15 272,01 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Január 2023
Zmluva č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_003/2023
15 240,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1037/2022 podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
INE_042/2022
15 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
19. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 19/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom stacionári.
FP_071/2023
15 000,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
11. September 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP_003/2023
14 999,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
7. Máj 2022
Dohoda č. 22/44/060/121 o poskytnutí príspevku
INE_035/2022
14 763,68 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Spišská Nová Ves
12. Júl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 20/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_075/2022
14 432,00 € SLNEČNÝ DOMOV občianske združenie Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2022
zmluva o výpožičke povodňového prívesu č. KRHZ-KE-VO-633/2022
NZ_011/2022
14 359,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
15. November 2022
Darovacia zmluva č. p. KRHZ-KE-VO-345/2022 o darovaní súpravy povodňovej záchrannej služby
DZ_013/2022
14 359,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
20. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni č. 31/2022.
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni č. 31/2022.
14 250,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
20. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni č. 31/2022.
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni č. 31/2022.
14 250,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni č. 31/2022.
FP_043/2022
14 250,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves