Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č. 317/2021 - CIZS Spišská Nová Ves
ZOD_039/2022
37 941,95 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_022/2023
37 598,06 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
8. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_031/2023
37 329,37 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
22. December 2022
Zmluva o dielo: Odstránenie havárie v Domove dôchodcov po požiari strechy - II. etapa
ZOD_056/2022
36 963,26 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_059/2023
36 909,98 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Zmluva o dielo 235/2024 - Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Nová Ves
ZOD_010/2024
36 909,60 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_067/2023
36 790,86 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_003/2024
36 430,00 € Mesto Spišská Nová Ves BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni
FP_044/2024
35 280,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 202/2022 - Obnova vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách mesta SNV
ZOD_014/2022
34 608,00 € Viatec s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 303/2022
ZOD_050/2022
33 780,00 € Bujna Tomáš, akad. arch. Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni.
FP_099/2023
33 312,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_089/2022
31 348,00 € SLNIEČKO Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
22. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 280/2022 - Osadenie workout a hracích prvkov pre detské ihriská
ZOD_032/2022
30 792,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
ZOD_033/2022
30 720,00 € Bujna Tomáš, akad. arch. Mesto Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o dielo č.442/2023 - Vojenský bunker Sulerloch - udržiavacie práce a terénne úpravy
ZOD_015/2023
30 550,05 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - nenávratný finančný príspevok
NFP_004/2023
30 000,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
20. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo270/2022: Rekonštrukcia chodníka na Levočskej ulici v SNV
ZOD_055/2022
29 998,99 € Lazor Jozef Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo na realizáciu zákazky "Novostavba materskej školy - Podskala, projektová dokumetnácia stavby"
ZOD_006/2023
29 800,00 € Archgrup s. r. o Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_024/2023
29 480,92 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves