Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. 290/2020 o poskytnutí služieb
ZOPS_005/2023
1 604 898,53 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1167/2023-M_ODFSS
1 287 540,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hotela Šport na ul. T. Vansovej 15711/11 Spišská Nová Ves
ZOD_005/2023
1 079 707,12 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 182/2022 - Rekonštrukcia hotela Šport
ZOD_013/2022
960 000,13 € EUROBAU s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. September 2022
ZOPS - D15 - MHD 2022
ZOPS_021/2022
823 971,00 € eurobus, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Marec 2023
Dohoda k Rozhodnutiu č. 1404/2022/3-práv. zo dňa 27. 12. 2022 o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Spišská Nová Ves
INE_019/2023
821 260,00 € eurobus a.s. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 270/2023 - Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi
ZOD_008/2023
580 729,66 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BYU7-73-87
NFP_009/2022
560 299,45 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDB7-431-65
NFP_004/2022
530 839,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
3. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDB7-431-65
NFP_006/2022
530 839,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 269/2023 - Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi
ZOD_007/2023
496 469,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CXD9-91-108
NFP_002/2023
494 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_020/2023
430 948,35 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
7. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 244/2022 - Parkovisko na ulici Javorová
ZOD_022/2022
408 000,00 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
3. November 2022
Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi - časť 1. Banícke námestie a prístupová cesta
ZOD_048/2022
406 364,95 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLH7-72-74
NFP_008/2022
377 598,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
16. September 2022
Zmluva o dielo: Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt
ZOD_043/2022
362 340,07 € Plex s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_014/2023
332 654,00 € Rímskokat.cirkev,Biskupstvo Sp.Podhradie Mesto Spišská Nová Ves
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021-BIW1-221-67
NFP_007/2022
309 993,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
31. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
INE_088/2022
288 474,00 € Rímskokat.cirkev,Biskupstvo Sp.Podhradie Mesto Spišská Nová Ves