Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC“
I_006/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
18. Máj 2022
Zmluva o grantovom účte
I_007/2022
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Spišský Štvrtok
24. Máj 2022
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-X653-512-001-002 zo dňa 14. 07. 2021
D_002/2022_IROP-CLLD-X653-D2-512-001-002
0,00 € MAS LEV, o.z. Obec Spišský Štvrtok
24. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. ZoBZ_001/2022
ZoBZ_001/2022
0,00 € Ing. Jozef Gabčo Obec Spišský Štvrtok
24. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
ZoBZ_003/2022
0,00 € Marek Gábor Obec Spišský Štvrtok
24. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
ZoBZ_004/2022
0,00 € Viliam Gábor Obec Spišský Štvrtok
24. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
ZoBZ_002/2022
0,00 € Martin Gábor Obec Spišský Štvrtok
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 170/2019/AZ/DK
DZO_003/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Spišský Štvrtok
21. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260628
DZO_005/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Spišský Štvrtok
29. Jún 2022
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
DZO_004/2022
0,00 € H+EKO, spol. s r.ro. Obec Spišský Štvrtok
1. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva
RZ_001/2022
0,00 € Marko Tatry s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
8. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
DZ_005/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Spišský Štvrtok
12. Júl 2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000813735Z
DZO_0062022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišský Štvrtok
13. Júl 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
DZO_008/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Spišský Štvrtok
25. Júl 2022
Dodatok č. 24 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Štvrtok č. 6000/2002/V-19
DZO_009/2022
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
8. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena 031/2022
I_009/2022
0,00 € Obec Jánovce Obec Spišský Štvrtok
9. September 2022
Zamestnanecká dohoda
I_0102022
0,00 € Obec Spišský Štvrtok Janščáková Lívia, Mgr.
14. November 2022
Dohoda č. 22/36/010/19 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_010/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
12. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-001-002
Dodatok 4
0,00 € MAS LEV, o.z. Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
Dohoda č. 22/36/012/34
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok