Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 01012022 zo dňa 09.02.2022
DZ_008/2023
698 865,70 € MIGI, spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok
10. Január 2024
Zmluva o poskynutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
DT_001/2024
676 145,95 € Obec Spišský Štvrtok Rosnička Art, občianske združenie
19. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 01012022 zo dňa 09.02.2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo DZ_002/2022
660 817,26 € MIGI spol. s r. o. Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
DT_014/2022
658 080,28 € Rosnička Art, občianske združenie Obec Spišský Štvrtok
28. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01012022 zo dňa 09.02.2022
DZ_006/2023
655 211,17 € MIGI, spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. DT_014/2022
DT_ 010/2023
654 347,44 € Rosnička Art, občianske združenie Obec Spišský Štvrtok
8. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BWM9
D_006/2022
468 988,24 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Spišský Štvrtok
19. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1596/2023/UZ
I_004/2023
400 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Obec Spišský Štvrtok
29. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 80/003/22
I_008/2022
300 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Spišský Štvrtok
9. November 2023
Zmluva o dielo
DZ_013/2023
293 591,40 € JUNO DS s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMA3 č. 881/2023
D_001/2024
245 754,52 € Úrad vlády SR Obec Spišský Štvrtok
19. Október 2022
ODATOK Č. IROP-D3-302021I955-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I955-222-13 zo dňa 6. 8. 2018
Dodatok č. 3 - IROP-D3-302021I955-222-13 / D_007/2
158 310,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-218-005/2024
ZOV_001/2024
67 291,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Spišský Štvrtok
1. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. DT_001/2022
Dodatok č. 2 k zmluve DT_001/2022
61 502,26 € Obec Spišský Štvrtok Rosnička Art, občianske združenie
8. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. DT_001/2022
DT_010/2022
61 093,19 € Obec Spišský Štvrtok Rosnička Art, občianske združenie
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
DZ_005/2023
57 448,15 € MIGI, spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok
3. November 2023
Zmluva o dielo
DZ_011/2023
41 980,84 € Telekomunikačné a elektrotechnické riešenia, a.s. Obec Spišský Štvrtok
12. August 2022
Zmluva o dielo
DZ_007/2022
39 190,75 € JUNO DS s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
6. Október 2023
Dodatok č. 1
DZ_010/2023
36 924,52 € GRUPER-PLYN s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
21. August 2023
Zmluva o dielo
DZ_007/2023
36 137,16 € GRUPER-PLYN s.r.o. Obec Spišský Štvrtok