Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 291/2022
291/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Rybárová Jarmila
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 317/2022
317/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Madejová Eva
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 025/2023
025/2023
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiseľ František
23. Jún 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP)
73/2023
15,48 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 065/2022
065/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sedláková Katarína
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 081/2022
081/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Čarný Jozef
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 082/2022
082/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy PeadDr. Čurillová Emília
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 083/2022
083/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy PeadDr. Čurillová Emília
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 094/2022
094/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Smolej Štefan
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2022
107/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolská Eva
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115/2022
115/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sajdáková Katarína
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117/2022
117/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Škuta Bohumír
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 118/2022
118/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Škuta Bohumír
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 122/2022
122/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Vaľko Ladislav
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/2022
134/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Tomaško Viliam
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 140/2022
140/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Figľarová Jozefa
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 142/2022
142/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Forgáčová Alžbeta
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 144/2022
144/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Čurilla Ľudovít
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 145/2022
145/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Šarišská Mária
28. Jún 2022
7Zmluva o nájme hrobového miesta č. 147/2022
147/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Pastorková Anna