Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 243/2022
243/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Richnavský Igor
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 245/2022
245/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Novotná Monika
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 252/2022
252/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Vujčíková Silvia
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 259/2022
259/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Piklová Dobroslava
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 261/2022
261/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Pavlikovič Ján
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 271/2022
271/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bačová Mária
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273/2022
273/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Gavinová Tomajková Elena
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 280/2022
280/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bečker Pavol
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 281/2022
281/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Martin Kapsz Cmorejová
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/2022
265/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Goliášová Margita
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 293/2022
293/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Uhrin Emil
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 295/2022
295/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sminčáková Elena
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 308/2022
308/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Tindira Jozef
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 310/2022
310/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Šofranková Jarmila
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 316/2022
316/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bobko Peter
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 318/2022
318/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kačina Štefan
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 319/2022
319/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kačinová Štefánia
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 320/2022
320/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kačinová Štefánia
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 321/2022
321/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mihaliková Valéria
27. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 328/2022
328/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Vanacký Jozef