Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 140/2023
140/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Róbert Pavlík
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 150/2023
150/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Čuban Milan
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 146/2023
146/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy MgA. Pallesitz Alexander
11. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161/2023
161/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sczcureková Anastázia
8. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012-POH
111/2022
17,35 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
26. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 022/2024
022/2024
17,50 € Mesto Spišské Vlachy Perunová Anna
10. Január 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012 - POH
130/2022
18,29 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 070/2022
070/2022
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163/2023
163/2023
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Živčák Vladimír
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 059/2022
059/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolský Ľubomír
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 066/2022
066/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkašová Fabiola
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 078/2022
078/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Lesňáková Marta
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 079/2022
079/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaľavská Katarína
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 080/2022
080/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Filipová Anna
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 076/2022
076/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Piklová Martina
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 084/2022
084/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fanišík Erik
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 088/2022
088/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy RNDr. Ondrejčák František
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 085/2022
085/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Šofranková Helena
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 086/2022
086/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Šofranková Helena
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 097/2022
097/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Chandogová Edita