Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu 03/2023
03/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Silvia Lorincová
3. Február 2023
Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000823734V
13/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišské Vlachy
16. Február 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2023
19/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Mesto Spišské Vlachy
21. Február 2023
Dohoda číslo: 23/44/054/70 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Prax pre mladých“
20/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
3. Marec 2023
DOHODA č. 2112922023 o množstvovom zbere odpadu
22/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Štefan Rybár
10. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2023 zo dňa 29.12.2022
23/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
30. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
30/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Spišské Vlachy
11. Apríl 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ
33/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
11. Apríl 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ
34/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
11. Apríl 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME
35/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
14. Apríl 2023
Zmluva o úhrade odplaty za dodávku pitnej vody
36/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Ladislav Mižigár
4. Máj 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ
43/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mestská Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
5. Máj 2023
D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022
49/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
12. Máj 2023
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 81/2022 zo dňa 7.7.2022
52/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Matúš Baloga
15. Máj 2023
Dodatok č. 23/44/054/272-1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačné činnosť
53/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
26. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte
58/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
9. Jún 2023
Zmluva o grantovom účte
62/2023
0,00 € Prima banka, a.s. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
76/2023
0,00 € Žofia Hrivňáková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
77/2023
0,00 € Peter Duda Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
78/2023
0,00 € Renáta Mihaliková Mesto Spišské Vlachy