Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva č. 92797735 o dodávke vody z verejného vodovodu
45/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
13. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
46/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
17. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2024
47/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s Mesto Spišské Vlachy
17. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2024
48/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s Mesto Spišské Vlachy
26. Apríl 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu 05/2022
05/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ZO Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
27. Apríl 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
06/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola sv. J. Krstiteľa
28. Apríl 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu 07/2022
07/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Materská škola
15. Jún 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu 08/2022
08/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
20. Jún 2022
Zmluva o nájme pre umiestnenie Z-Boxu
74/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Packeta Slovakia, s.r.o.
24. Jún 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
09/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
30. Jún 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
10/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Verbena, o.z.
21. September 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu 12/2022
12/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy 1
11. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
14/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy č. 5
19. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
15/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum voľného času
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
106/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran
2. November 2022
Nájomná zmluva č. _215/05/2022/SNV
88/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Košický samosprávny kraj - Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
19/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
10. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
20/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
10. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu
21/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Kresťanskodemokratický klub Spišská Nová Ves
14. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
22/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum voľného času