Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/69/2024
153 600,00 € Mesto Trebišov SLAVOJ TREBIŠOV
2. Marec 2023
Zmluva o dielo
CRZ/155/2023
149 582,22 € Klima – Therm Prešov, s.r.o. Mesto Trebišov
5. December 2022
Zmluva o dielo
CRZ/22/2022
147 304,56 € Klima – Therm Prešov, s.r.o. Mesto Trebišov
7. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Projektová dokumentácia – Základná škola na Jesennej ulici, Trebišov“
CRZ/666/2023
143 214,00 € Progressum, s.r.o. Mesto Trebišov
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na kalendárny rok 2024 súkromnému zriaďovateľovi MŠ a školského zariadenia
CRZ/1015/2023
135 930,31 € Mesto Trebišov Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka na kalendárny rok 2023 súkromnému zriaďovateľovi MŠ a školského zariadenia
CRZ/40/2022
127 260,00 € Mesto Trebišov Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.
11. September 2023
Zmluva o dielo
CRZ/672/2023
122 066,40 € GEODETICCA, s.r.o. Mesto Trebišov
11. September 2023
Zmluva o dielo
CRZ/673/2023
120 600,00 € GEODETICCA, s.r.o. Mesto Trebišov
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 800/132/2021
CRZ/238/2023
115 608,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/68/2023
104 400,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
18. Január 2023
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
CRZ/69/2023
104 400,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
CRZ/226/2023
100 643,36 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2023
CRZ/877/2023
99 837,12 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
7. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
CRZ/6/2024
96 000,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov
13. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
CRZ/878/2023
83 998,80 € KOSIT a. s. Mesto Trebišov
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CVD6-76-80
CRZ/407/2023
71 104,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CVD4-76-80
CRZ/521/2023
70 024,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
24. Jún 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
neuvedené
60 400,00 € Fond na podporu športu Mesto Trebišov
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.09.2023
CRZ/875/2023
58 800,00 € GEODETICCA, s.r.o. Mesto Trebišov
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
CRZ/107/2023
49 140,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Trebišov