Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
CRZ/107/2023
49 140,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Trebišov
7. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Komplexná projektová dokumentácia na vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov“
CRZ/667/2023
48 000,00 € STAVOPROJEKT s.r.o. Mesto Trebišov
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 800/133/2021
CRZ/239/2023
47 177,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
CRZ/223/2023
46 478,91 € ELBAS s.r.o. Mesto Trebišov
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ROP-Z-302071CVD3-76-80
CRZ/570/2023
42 638,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/67/2023
41 600,00 € Mesto Trebišov Hokejový klub 2016 Trebišov
22. November 2022
Zmluva o dielo
neuvedené
41 033,32 € MI Top, spol. s. r. o. Mesto Trebišov
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/68/2024
40 960,00 € Mesto Trebišov Hokejový klub 2016 Trebišov
31. August 2023
Kúpna zmluva
CRZ/662/2023
36 300,00 € Adam a syn s.r.o. Mesto Trebišov
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/65/2023
35 100,00 € Mesto Trebišov Športový klub ZEMPLÍN Trebišov
7. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Projektová dokumentácia – úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov“
CRZ/669/2023
31 200,00 € STAVOPROJEKT s.r.o. Mesto Trebišov
7. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Projektová dokumentácia – Komunitné centrum na ulici Záhradná, Trebišov“
CRZ/668/2023
28 800,00 € STAVOPROJEKT s.r.o. Mesto Trebišov
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
CRZ/96/2023
27 930,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
23. November 2022
Zmluva o dielo
neuvedené
27 487,20 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Mesto Trebišov
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/675/2023
25 080,00 € Novo Funding s.r.o. Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Dohoda č. 24/45/054/88 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
CRZ/322/2024
24 077,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Trebišov
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
CRZ/421/2023
23 574,48 € VT Elektrotechnik s.r.o. Mesto Trebišov
20. Október 2022
Zmluva o dielo
neuvedené
21 600,00 € patrikpanda s.r.o. Mesto Trebišov
20. Máj 2022
Kúpna zmluva
neuvedené
19 500,00 € BAMARA s.r.o. Mesto Trebišov
7. November 2023
Dodatok č. 12 k Poistnej zmluve číslo 0100008649
CRZ/876/2023
19 240,37 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Trebišov