Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Kúpna zmluva
CRZ/323/2023
6 162,00 € EURO - MOBILNÍDOMY s.r.o. Mesto Trebišov
31. August 2023
Kúpna zmluva
CRZ/661/2023
5 703,48 € Chiramex s.r.o. Mesto Trebišov
24. Február 2023
Zmluva č. 2/2023/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/131/2023
5 400,00 € Mesto Trebišov Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
1. Marec 2023
Zmluva o dielo
CRZ/151/2023
5 400,00 € BOSKOV s.r.o. Mesto Trebišov
24. Máj 2022
Zmluva č. 3/2022/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
neuvedené
5 200,00 € Mesto Trebišov Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
15. December 2023
Zmluva o dielo
CRZ/993/2023
5 049,90 € IWIN SERVICES spol. s r.o. Mesto Trebišov
25. Júl 2023
Darovacia zmluva
CRZ/533/2023
5 000,00 € METALPORT, s.r.o. Mesto Trebišov
19. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
CRZ/418/2023
4 900,00 € FS Music s.r.o. Mesto Trebišov
20. Marec 2024
Zmluva č. 2/2024/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/308/2024
4 800,00 € Mesto Trebišov Domov dôchodcov TEREZA n.o.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo
CRZ/345/2023
4 609,21 € COLOR-EXPERT s.r.o. Mesto Trebišov
11. Apríl 2023
Zmluva o dielo
CRZ/256/2023
4 500,00 € SCARABEO-SK, s.r.o. Mesto Trebišov
16. Apríl 2022
Zmluva o dielo
neuvedené
4 212,00 € RamontBuilding s.r.o. Mesto Trebišov
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo
neuvedené
4 212,00 € RamontBuilding s.r.o. Mesto Trebišov
1. August 2022
Darovacia zmluva
neuvedené
4 000,00 € ABG Trebišov, s. r. o. Mesto Trebišov
24. Február 2023
Zmluva o dielo na vyhotovenie znaleckého posudku
CRZ/132/2023
4 000,00 € Ing. Jozef Faith, PhD. Mesto Trebišov
22. December 2023
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/1000/2023
3 988,80 € SIOX s.r.o. Mesto Trebišov
21. Apríl 2022
Kúpna zmluva
neuvedené
3 518,71 € STAVCENTRUM TV s.r.o. Mesto Trebišov
11. Máj 2022
Kúpna zmluva
neuvedené
3 460,00 € Mesto Trebišov Bc. Vladimír Kočiš
14. Marec 2023
Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
CRZ/162/2023
3 357,60 € JUTOM s.r.o. Mesto Trebišov
22. Apríl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
neuvedené
3 306,47 € Mesto Trebišov Ľubica Greculová