Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2022
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
neuvedené
654,55 € Mesto Trebišov ŠPRINT plus, s.r.o.
28. Marec 2023
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
CRZ/243/2023
654,55 € Georg Pfeifer Mesto Trebišov
28. Marec 2023
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
CRZ/242/2023
654,55 € Mgr. Nadežda Mecgerová Mesto Trebišov
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
600,00 € Mesto Trebišov Športový klub ZEMPLÍN Trebišov
2. Február 2023
Zmluva č. 1/2023/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/95/2023
600,00 € Mesto Trebišov ReSocia, n.o.
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/326/2023
600,00 € Divadlo G Trebišov Mesto Trebišov
7. November 2023
Príkazná zmluva
CRZ/874/2023
600,00 € CarnokyType, s.r.o. Mesto Trebišov
8. Júl 2022
Kúpna zmluva
neuvedené
580,00 € Mesto Trebišov Anna Girmanová
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
neuvedené
580,00 € Mesto Trebišov Ing. Michal Krivý
21. August 2022
Príkazná zmluva
neuvedené
550,00 € Anna Regrutová Mesto Trebišov
14. Jún 2023
Nájomná zmluva o nájme pozemkov
CRZ/413/2023
528,00 € Mesto Trebišov AZIN s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/115/2024
525,00 € Obec Kysta Mesto Trebišov
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
500,00 € Mesto Trebišov KARATE CLUB Trebišov
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
500,00 € Mesto Trebišov Jazdecký klub Larisa Trebišov
22. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
500,00 € Mesto Trebišov Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Trebišov
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/99/2023
500,00 € Mesto Trebišov Judo Trebišov o. z.
19. Marec 2024
Kúpna zmluva
CRZ/306/2024
500,00 € Mesto Trebišov Ladislav Kačanovský
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
CRZ/407/2024
500,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov
30. Jún 2022
Príkazná zmluva
neuvedené
498,00 € PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Mesto Trebišov
31. Marec 2023
Poistná zmluva
CRZ/255/2023
476,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Trebišov