Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/24/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Kanalošová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/23/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marek Pulko
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/22/2024
0,00 € Mesto Trebišov Paulína Džudžová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/21/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubica Rusnáková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/20/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomíra Urdianyková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/19/2024
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Mikloš
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/18/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ingrid Rybnická
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/17/2024
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Rusnák
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/14/2024
0,00 € Mesto Trebišov Vít Řezníček
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/15/2024
0,00 € Mesto Trebišov Viera Čopková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/16/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Vasiľ
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/13/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Oláh
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/11/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Hudáková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/12/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Boberský
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/10/2024
0,00 € Mesto Trebišov Valéria Dudová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/9/2024
0,00 € Mesto Trebišov Serafína Kolesárová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/8/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ivana Dančová
8. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
CRZ/7/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Trebišov
7. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
CRZ/6/2024
96 000,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov
7. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ/5/2024
0,00 € Mesto Trebišov Bytový podnik Trebišov, s.r.o.