Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/195/2024
0,00 € Mesto Trebišov Anna Juhásová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/198/2024
0,00 € Mesto Trebišov Barbara Kinová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/197/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľudmila Matijková
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/196/2024
0,00 € Mesto Trebišov Pavol Vagaský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/190/2024
0,00 € Mesto Trebišov Branislav Ivaniš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/191/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ingrid Kováčová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/192/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Vladislav Prokopovič
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/193/2024
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Hovanec
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/194/2024
0,00 € Mesto Trebišov Monika Kostrubová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/189/2024
0,00 € Mesto Trebišov Lucia Sakaliková
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/188/2024
0,00 € Mesto Trebišov Róbert Balog
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/187/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubuša Balogová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/186/2024
0,00 € Mesto Trebišov Viera Lovásová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/181/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Hojdan
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/182/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Jaroslava Farkašová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/183/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Ján Zamborský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/184/2024
0,00 € Mesto Trebišov Martin Soták
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/185/2024
0,00 € Mesto Trebišov František Mergeš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/180/2024
0,00 € Mesto Trebišov Oleksii Sorochan
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/179/2024
0,00 € Mesto Trebišov Rastislav Maďar