Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/155/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomír Mičko
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/150/2024
0,00 € Mesto Trebišov Pavol Béreš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/151/2024
0,00 € Mesto Trebišov MUDr. Jela Machová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/152/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Igor Žoldoš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/153/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juraj Vaško
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/154/2024
0,00 € Mesto Trebišov Rastislav Tirpák
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/145/2024
0,00 € Mesto Trebišov Silvia Feteriková
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/146/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Vernus
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/147/2024
0,00 € Mesto Trebišov Denis Molitoris
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/148/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juraj Bančanský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/149/2024
0,00 € Mesto Trebišov PaedDr.Dáša Sabolová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/144/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Hojdan
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/143/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Dušan Grajcár
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/142/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Viňaš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/141/2024
0,00 € Mesto Trebišov Peter Kandráč
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/140/2024
0,00 € Mesto Trebišov Matúš Tomčík
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/139/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juraj Bančanský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/138/2024
0,00 € Mesto Trebišov Pavel Benedek
27. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
CRZ/137/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Trebišov
27. Február 2024
Zmluva o nájme
CRZ/136/2024
0,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Vojčice