Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 02.01.2023
CRZ/96/2024
0,00 € Základná organizácia OZ pri Mestskom úrade v Trebišove Mesto Trebišov
31. Január 2024
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/95/2024
0,00 € Mesto Trebišov Erik Béreš
31. Január 2024
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/94/2024
0,00 € Mesto Trebišov Bc. Marián Ferčák
31. Január 2024
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 68/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 07.06.2022, v znení Dodatku č. 19 zo dňa 18.12.2023
CRZ/93/2024
0,00 € Mesto Trebišov Michal Zajdel
31. Január 2024
Dodatok č. 51 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 50 zo dňa 18.12.2023
CRZ/92/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
31. Január 2024
Dodatok č. 31 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 30 zo dňa 18.12.2023
CRZ/91/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
31. Január 2024
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 55/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 16 zo dňa 25.10.2023
CRZ/87/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Domaracký
31. Január 2024
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 52/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, v znení Dodatku č. 17 zo dňa 25.10.2023
CRZ/88/2024
0,00 € Mesto Trebišov Otília Parůžková
31. Január 2024
Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 49/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č. 20 zo dňa 25.10.2023
CRZ/89/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mária Ostrožovičová
31. Január 2024
Dodatok č. 22 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 39/2018 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 27.09.2018, v znení Dodatku č. 21 zo dňa 25.10.2023
CRZ/90/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomír Mazurkovič
31. Január 2024
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 59/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.12.2019, v znení Dodatku č. 16 zo dňa 25.10.2023
CRZ/86/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ladislav Beneš
28. Január 2024
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
CRZ/85/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
28. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/84/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
27. Január 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/83/2024
0,00 € Mesto Trebišov Helena Horváthová
26. Január 2024
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
CRZ/82/2024
0,00 € Základná organizácia OZ pri Mestskom úrade v Trebišove Mesto Trebišov
26. Január 2024
Dodatok č. 3 k Dohode o cene za poskytované služby na základe zmluvy o obstaraní zberu a prepravy komunálneho odpadu zo dňa 26.03.2021
CRZ/81/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
20. Január 2024
Zmluva o nájme
CRZ/80/2024
210,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Hatalov
20. Január 2024
Zmluva o nájme
CRZ/79/2024
210,00 € Mesto Trebišov Futbalový klub v Nižnom Žipove
17. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
CRZ/78/2024
0,00 € Mesto Trebišov CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/77/2024
17 280,00 € Mesto Trebišov Štart Trebišov