Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/938/2024
0,00 € Mesto Trebišov RNDr. Ladislav Kandra
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/934/2024
0,00 € Mesto Trebišov Pavol Bojti
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/935/2024
0,00 € Mesto Trebišov MVDr. Ján Stahorský
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/936/2024
0,00 € Mesto Trebišov Simona Balogová
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/937/2024
0,00 € Mesto Trebišov Andrej Iľko
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/933/2024
0,00 € Mesto Trebišov Anna Lengerová
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/932/2024
0,00 € Mesto Trebišov Anton Galamboši
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/931/2024
0,00 € Mesto Trebišov Katarína Orosová
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/930/2024
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Kalan
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/929/2024
0,00 € Mesto Trebišov PhDr. Juraj Žadanský
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/926/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jaroslav Halas
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/928/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Slabý
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/927/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Peter Hrinda
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/925/2024
0,00 € Mesto Trebišov Antón Výmola
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/924/2024
0,00 € Mesto Trebišov PhDr. Viera Žájaková
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/923/2024
0,00 € Mesto Trebišov Oto Veles
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/922/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Bačko
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/919/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Kopeček
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/921/2024
0,00 € Mesto Trebišov Veronika Bačková
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/920/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Kolbalský