Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/932/2024
0,00 € Mesto Trebišov Anton Galamboši
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/931/2024
0,00 € Mesto Trebišov Katarína Orosová
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/930/2024
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Kalan
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/929/2024
0,00 € Mesto Trebišov PhDr. Juraj Žadanský
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/926/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jaroslav Halas
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/928/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Slabý
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/927/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Peter Hrinda
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/925/2024
0,00 € Mesto Trebišov Antón Výmola
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/924/2024
0,00 € Mesto Trebišov PhDr. Viera Žájaková
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/923/2024
0,00 € Mesto Trebišov Oto Veles
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/922/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Bačko
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/919/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Kopeček
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/921/2024
0,00 € Mesto Trebišov Veronika Bačková
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/920/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Kolbalský
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/918/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Bukovčan
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/917/2024
0,00 € Mesto Trebišov Anton Kopeček
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/916/2024
0,00 € Mesto Trebišov Helena Malackaničová
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/915/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Dvorovčík
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/912/2024
0,00 € Mesto Trebišov Anna Balážová
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/911/2024
0,00 € Mesto Trebišov Imrich Tomko