Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania č. 77/2024 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov
CRZ/904/2024
0,00 € Mesto Trebišov Nataliia Hlushok
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania č. 76/2024 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov
CRZ/903/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mariana Hulai
4. Júl 2024
Dodatok č. 4 k Dohode o cene za poskytované služby na základe zmluvy o obstaraní zberu a prepravy komunálneho odpadu zo dňa 26.03.2021
CRZ/902/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/901/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juliána Karičková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/900/2024
0,00 € Mesto Trebišov Renáta Kešeľová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/898/2024
0,00 € Mesto Trebišov Pavol Makuňa
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/899/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marcel Badžo
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/897/2024
0,00 € Mesto Trebišov Denisa Kováčová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/896/2024
0,00 € Mesto Trebišov Monika Demeterová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/895/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľudovít Balog
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/892/2024
0,00 € Mesto Trebišov Valentína Balogová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/893/2024
0,00 € Mesto Trebišov Silvia Balogová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/894/2024
0,00 € Mesto Trebišov Agáta Baloghová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/891/2024
0,00 € Mesto Trebišov Tatiana Kuviková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/890/2024
0,00 € Mesto Trebišov Andrej Tancoš
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/889/2024
0,00 € Mesto Trebišov Eva Kováčová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/888/2024
0,00 € Mesto Trebišov František Zajac
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/887/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ladislav Balog
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/886/2024
0,00 € Mesto Trebišov Lenka Kuviková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/883/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Kešeľ