Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/43/2024
0,00 € Mesto Trebišov Maroš Karička
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/44/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Balog
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/40/2024
0,00 € Mesto Trebišov Michal Gora
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/39/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ladislav Bodor
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/38/2024
0,00 € Mesto Trebišov Matúš Kora
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/37/2024
0,00 € Mesto Trebišov Lucia Botošová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/33/2024
0,00 € Mesto Trebišov Bc. Monika Čičiková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/34/2024
0,00 € Mesto Trebišov Štefan Kušnír
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/35/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Mancošová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/36/2024
0,00 € Mesto Trebišov Peter Ferenc
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/32/2024
0,00 € Mesto Trebišov Rastislav Kamenca
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/31/2024
0,00 € Mesto Trebišov Beáta Hrubá
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/30/2024
0,00 € Mesto Trebišov Helena Štefanková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/29/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Rohaľ
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/25/2024
0,00 € Mesto Trebišov Silvia Tancošová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/26/2024
0,00 € Mesto Trebišov Alžbeta Zajacová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/28/2024
0,00 € Mesto Trebišov Petra Džudžová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/27/2024
0,00 € Mesto Trebišov Emil Tipan
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/24/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Kanalošová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/23/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marek Pulko