Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/984/2023
0,00 € Mesto Trebišov Anna Bogdová
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/985/2023
0,00 € Mesto Trebišov Emil Poľák
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/981/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomír Borodač
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/980/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Vladimír Boboňko
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/979/2023
0,00 € Mesto Trebišov Igor Berinec
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/978/2023
0,00 € Mesto Trebišov Dušan Kukuľa
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/974/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ján Habaľ
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/975/2023
0,00 € Mesto Trebišov Božena Sabová
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/976/2023
0,00 € Mesto Trebišov Pavol Gömöry
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/977/2023
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Sojčák
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/972/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Martin Berta
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/973/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Zuzana Zubková
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/970/2023
0,00 € Mesto Trebišov Roland Hajaš
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/971/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jarmila Popeľáková
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/969/2023
0,00 € Mesto Trebišov Milan Zajac
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/965/2023
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Džudža
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/964/2023
0,00 € Mesto Trebišov Dana Džudžová
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/966/2023
0,00 € Mesto Trebišov Andrej Pulko
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/967/2023
0,00 € Mesto Trebišov Katarína Čurhová
13. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/968/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Karol Papp