Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/99/2023
500,00 € Mesto Trebišov Judo Trebišov o. z.
2. Február 2023
Príkazná zmluva
CRZ/98/2023
100,00 € Mesto Trebišov Erika Petr
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania č. 73/2023 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov
CRZ/97/2023
0,00 € Mesto Trebišov František Makkai
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
CRZ/96/2023
27 930,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
2. Február 2023
Zmluva č. 1/2023/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/95/2023
600,00 € Mesto Trebišov ReSocia, n.o.
31. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. M o prenájme parkovacieho miesta zo dňa 28.08.2018
CRZ/94/2023
0,00 € Mesto Trebišov Sinid International Logistics, s.r.o.
31. Január 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
CRZ/93/2023
0,00 € Mesto Trebišov Trebišovská energetická, s. r. o.
31. Január 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 65/2021 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.11.2021, v znení Dodatku č. 11 zo dňa 19.12.2022
CRZ/92/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Princíková
31. Január 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 59/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.12.2019, v znení Dodatku č. 12 zo dňa 26.10.2022
CRZ/91/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ladislav Beneš
31. Január 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 55/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 12 zo dňa 26.10.2022
CRZ/90/2023
0,00 € Mesto Trebišov Milan Domaracký
31. Január 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 52/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, v znení Dodatku č. 13 zo dňa 26.10.2022
CRZ/89/2023
0,00 € Mesto Trebišov Otília Parůžková
31. Január 2023
Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 51/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 04.09.2019, v znení Dodatku č. 20 zo dňa 19.12.2022
CRZ/85/2023
0,00 € Mesto Trebišov Zuzana Čierniková
31. Január 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 18 zo dňa 19.12.2022
CRZ/86/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
31. Január 2023
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 49/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č. 16 zo dňa 26.10.2022
CRZ/88/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Ostrožovičová
31. Január 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 39/2018 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 27.09.2018, v znení Dodatku č. 17 zo dňa 26.10.2022
CRZ/87/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomír Mazurkovič
31. Január 2023
Dodatok č. 39 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 38 zo dňa 19.12.2022
CRZ/84/2023
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
31. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 71/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 21.09.2022, v znení Dodatku č. 3 zo dňa 19.12.2022
CRZ/83/2023
0,00 € Mesto Trebišov Imrich Szilagyi
31. Január 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 69/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 10.06.2022, v znení Dodatku č. 6 zo dňa 19.12.2022
CRZ/82/2023
0,00 € Mesto Trebišov Roland Pika
31. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 62/2021 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 01.04.2021, v znení Dodatku č. 7 zo dňa 26.10.2022
CRZ/81/2023
0,00 € Mesto Trebišov Dušan Leško
31. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 68/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 07.06.2022, v znení Dodatku č. 7 zo dňa 19.12.2022
CRZ/80/2023
0,00 € Mesto Trebišov Michal Zajdel