Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta zo dňa 29.06.2012
CRZ/902/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ivana Kušniriková
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
CRZ/901/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Trebišov
30. November 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 80-000120664P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku
CRZ/900/2023
0,00 € Mesto Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2023
Dodatok č. 49 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 48 zo dňa 25.10.2023
CRZ/899/2023
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
30. November 2023
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 43/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 18.01.2019, v znení Dodatku č. 19 zo dňa 25.08.2023
CRZ/895/2023
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomír Tóth
30. November 2023
Dodatok č. 22 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 65/2021 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.11.2021, v znení Dodatku č. 21 zo dňa 25.10.2023
CRZ/896/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Princíková
30. November 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 32/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 02.11.2017, v znení Dodatku č. 24 zo dňa 25.08.2023
CRZ/897/2023
0,00 € Mesto Trebišov Slávka Krištofová
30. November 2023
Dodatok č. 29 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 28 zo dňa 25.10.2023
CRZ/898/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
30. November 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 50/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 01.08.2019, v znení Dodatku č. 18 zo dňa 25.08.2023
CRZ/894/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Zajdelová
30. November 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 68/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 07.06.2022, v znení Dodatku č. 17 zo dňa 25.10.2023
CRZ/893/2023
0,00 € Mesto Trebišov Michal Zajdel
30. November 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 60/2020 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 03.08.2020, v znení Dodatku č. 13 zo dňa 25.08.2023
CRZ/892/2023
0,00 € Mesto Trebišov Štefan Iván
29. November 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.08.2023
CRZ/891/2023
0,00 € Adam a syn s.r.o. Mesto Trebišov
29. November 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.08.2023
CRZ/890/2023
0,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Trebišov
29. November 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.08.2023
CRZ/889/2023
0,00 € MOREZ GROUP a.s. Mesto Trebišov
29. November 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.08.2023
CRZ/888/2023
0,00 € Chiramex s.r.o. Mesto Trebišov
28. November 2023
Príkazná zmluva
CRZ/887/2023
250,00 € Milan Juríček Mesto Trebišov
28. November 2023
Príkazná zmluva
CRZ/886/2023
70,00 € Roman Romančák Mesto Trebišov
28. November 2023
Príkazná zmluva
CRZ/883/2023
186,00 € Mgr. Lenka Janoková Mesto Trebišov
28. November 2023
Príkazná zmluva
CRZ/884/2023
185,00 € Ing. Erich Janok Mesto Trebišov
28. November 2023
Príkazná zmluva
CRZ/885/2023
70,00 € Roman Romančák Mesto Trebišov