Centrálny register zmlúv

Obec Čaklov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.01/11/2022
1
35 754,65 € INMEDIA,spol.s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda č. 01/11/2022
01/11/2022
38 478,22 € INMEDIA spol.s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č.03/11/2022
41 092,53 € DMJ MARKET s.r.o. Obec Čaklov
1. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2022
Dodatok č.1 k zmluve č.2/2022
78 733,58 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
17. Október 2022
Zmluva vo veci zberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálnych odpadov, odpadov z triedeného zberu a odpadov s obsahom nebezpečných látok vytriedených z komunálneho odpadu z katastra objednávateľa
ZMLUVA Č.01/10/2022
108 008,35 € Marius Pedersen a.s. Obec Čaklov
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
č.2023/11/01
121 199,14 € Marius Pedersen a.s. Obec Čaklov