Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k licenčnej zmluve číslo 2019KU222
Dodatok č.1/2024
0,00 € Promys soft, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
19. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 1/2024
1/2024
0,00 € Kimberly-Clark, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
202402
1 080,00 € BKS Úspech, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
28. Február 2024
Zmluva č. 51/2024 o úhradení ekonovicky oprávnených nákladoch
51/2024
0,00 € Nitriansky samoaprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
28. Február 2024
Zmluva č. 3/2024/EON-OSV o úhradení ekonomicky oprávnených nákladov
3/2024/EON-OSV
0,00 € Bratislavswký samosprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP
8/2024
0,00 € BEXPO s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
12. December 2023
Kúpna zmluva č.1/2024
1/2024
16 880,76 € Ing.Lazhar Hassouna - Halimex Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
14. December 2023
Kúpna zmluva č.2/2024
2/2024
3 233,54 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
14. December 2023
Kúpna zmluva č.3/2024
3/2024
13 150,41 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
28. December 2023
Kúpna zmluva č.4/2024
4/2024
16 966,30 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.or.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
28. December 2023
Kúpna zmluva č.5/2024
5/2024
25 458,58 € Jakub Ilavský, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
28. December 2023
Kúpna zmluva č.6/2024
6/2024
8 143,28 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.or.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
28. December 2023
Kúpna zmluva č.7/2024
7/2024
11 536,31 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 1/2023
1/2023 - FZ
8 707,00 € MV staving, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č.9/2023
9/2023
63 164,35 € BYTTHERM, s.r.o Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
7. Júl 2023
Zmluva na výkon stavebného dozoru
8/2023
2 000,00 € Juraj Vlčák - KWH stavebné konzorcium Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
2. Jún 2023
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
636,00 € PROMYS soft, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 17/2023/LM
17/2023
208 969,01 € MV staving, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
22. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve 17/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve 17/2022
197 263,32 € TO-MY-STAV s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
25. Január 2023
Kúpna zmluva č. 7/2023
7/2023
4 259,96 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie