Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, Sadová 646/8 Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
21/2022-CVCSE
0,00 € Volejbalová mládež Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
22/2022-CVCSE
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
23/2022-CVCSE
0,00 € Hokejový klub 91 Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
24/2022-CVCSE
0,00 € Tenisový klub Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
25/2022-CVCSE
0,00 € Hanko Kai Karate klub Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
26/2022-CVCSE
0,00 € Plavecký klub Záhorák Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
27/2022-CVCSE
0,00 € Plavecký klub Aqua Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
28/2022-CVCSE
0,00 € Karate klub Šin - Mu Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
29/2022-CVCSE
0,00 € TJ Družstevník Kunov Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
30/2022-CVCSE
0,00 € Záhorácký Frišký Tým, o.z. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
31/2022-CVCSE
0,00 € Futbalový klub Senica, n.o. Centrum voľného času
22. December 2022
Kolektívna zmluva
33/2022-CVCSE
0,00 € ZO OZP ŠaV SR CVČ Senica Centrum voľného času
22. December 2022
Zmluva o združených dodávkach elektriny
34/2022.CVCSE
0,00 € MET Slovakia, a.s. Centrum voľného času
30. December 2022
Zmluva o združených dodávkach elektriny - opravená
34/2022CVCSE
0,00 € MET Slovakia, a.s. Centrum voľného času, Sadová 646/8 Senica
21. December 2022
Darovacia zmluva
32/2022-CVCSE
700,00 € SEVITA s. r. o. Centrum voľného času
8. December 2022
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
2/2022-CVCSE
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
3/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola V. Paulínyho Tótha 32, Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
4/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola, Komenského 959, Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
5/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola. Sadová 620, Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
6/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica Centrum voľného času