Centrálny register zmlúv

Zariadenie pre seniorov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
15/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
7. December 2022
Servisná zmluva
16/2022
0,00 € INFO KURZ s.r.o. Zariadenie pre seniorov
7. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
17/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
23. Marec 2023
Aktivácia účastníckeho programu
2/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
4/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
6/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
8/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
11/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
12/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
13/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
14/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
15/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
16/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
17/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
18/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov