Centrálny register zmlúv

Zariadenie pre seniorov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Zmluva o partnerstve
38/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
26. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o partnerstve
39/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 30.8.2021
40/2023
0,00 € Advokátska kancelária, JUDr. Ladislav Bohunický,ml. Zariadenie pre seniorov
21. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 05092023OS
42/2023
0,00 € BM WORK AGENCY s.r.o. Zariadenie pre seniorov
3. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
45/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
47/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
50/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
52/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
54/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
55/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
56/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
57/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
5. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
48/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
5. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
49/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
5. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
51/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
5. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
53/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
58/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
59/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
60/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
61/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov