Centrálny register zmlúv

„PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. (§44, §45 až §46)
240539/2024
612,00 € ITAK, s.r.o., „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
23. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122389803
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
23. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
09202422024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
17. Január 2024
Sponzorská zmluva
01_2024_DZ1_2024
1 400,00 € INMÉDIA spol. sr.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
17. Január 2024
Darovacia zmluva
02_2024_DZ2_2024
350,00 € Tibor Páldi - BETTI s.r.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
17. Január 2024
Darovacia zmluva
03_2024_DZ3_2024
150,00 € Ján Babinský „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
17. Január 2024
Darovacia zmluva
04_2024_DZ4_2024
300,00 € Zuzana Godová „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
17. Január 2024
Sponzorská zmluva
05_2024_DZ5_2024
350,00 € Jozef Flok - Mäsiarstvo „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
17. Január 2024
Darovacia zmluva
06_2024_DZ6_2024
368,00 € Hartman-Rico s.r.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
17. Január 2024
Sponzorská zmluva
07_2024_DZ7_2024
469,00 € HIBISCUS s.r.o. Jozef Halámik „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
19,80 € MAGNA ENERGIA a.s. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
RD č. 2041/2023/KR č.zmluvy dod.:5151154461
3,50 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
22. December 2023
Rámcová dohoda P1/2023 "Čerstvé pečivo, chlieb a pekárenské výrobky"
Rámcová dohoda P1/2023
6 027,34 € LZ TRADEMARK s r.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
22. December 2023
Rámcová dohoda P3/2023 "Mlieko a mliečne výrobky"
Rámcová dohoda P3/2023
7 961,75 € INMÉDIA spol. s r.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
22. December 2023
Rámcová dohoda P4/2023 "Mrazené výrobky"
Rámcová dohoda P4/2023
7 419,68 € INMÉDIA spol. s r.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
22. December 2023
Rámcová dohoda P6/2023 "Potraviny - hrubý tovar"
Rámcová dohoda P6/2023
22 291,07 € INMÉDIA spol. s r.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
22. December 2023
Rámcová dohoda P2/2023 "Čerstvé mäso a mäsové výrobky"
Rámcová dohoda P2/2023
12 309,75 € Jozef Flok „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
22. December 2023
Rámcová dohoda P5/2023 "Čerstvé ovocie a zelenina"
Rámcová dohoda P5/2023
12 337,76 € PAM Fruit s r.o. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
22. December 2023
Darovacia zmluva 1/2023
Darovacia zmluva 1/2023
0,00 € Agrárna komora Slovenska „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
6. December 2023
Darovacia Zmluva "Koľko Lásky sa zmestní do krabice od topánok"
302023DZ202023
0,00 € Koľko Lásky o.z. „PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce