Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
511/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
522/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
523/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Júl 2022
zabezpečenia výsadby stromov
553/2022
0,00 € MJCH, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Júl 2022
Spracovanie osobných údajov pri zbere odpadov na Zbernom dvore
557/2022
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. August 2022
objekt Slnečnice
595/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. August 2022
Mlynarovičova garážové státie
594/2022
0,00 € VAŠEK MARIÁN Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. August 2022
súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
592/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. August 2022
Zmluva o bežnom účte
606/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. August 2022
Zmluva o bežnom účte
607/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. August 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Darina Kovářová
613/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kovářová Darina
23. August 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Szabó Zoltán
612/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Szabó Zoltán
23. August 2022
Nájom bytu- predĺženie doby nájmu - Bartal Vojtech
611/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Bartal Vojtech
23. August 2022
nájom bytu - predlĺženie doby nájmu - Issová Mária
616/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Issová Mária
6. September 2022
Výstavba detského ihriska na Pečnianskej ul.
633/2022
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. September 2022
Fialová 12 objekt MŠ
648/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. September 2022
dodatok o poskytnutí ponuky E.Partner ku všetkým uzatvoreným zmluvám o
649/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. September 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Pavlíková Veronika
682/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Pavlíková Veronika
13. September 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Pelikánová Ingrid
684/2022
0,00 € Pelikánová Ingrid Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. September 2022
Rámcová zmluva o spolupráci
675/2022
0,00 € EVENCY SK s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka