Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
MŠ Fialová 12, dodávka plynu
721/2022
0,00 € ENERGY ONE, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Október 2022
EKO učiaca záhrada
750/2022
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Október 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájm - Macková Lenka a Osvald Dominik
758/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Macková Lenka
26. Október 2022
nájom bytu - predlĺženie doby nájmu- Katarína Majdáková
761/2022
0,00 € Majdáková Katarína Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Október 2022
Zmluva o účte
763/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Október 2022
Zmluva o karte
764/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Október 2022
bezodplatné poskytnutie ovocia a zeleniny pre MŠ Turnianska 10
767/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika, Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Október 2022
bezodplatné poskytnutie ovocia a zeleniny na MŠ Holíčska 50
768/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika, Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Október 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Bošinová Vráblová Irena a Bošina
727/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Bošinová Vráblová Irena
28. Október 2022
Hasičská zbrojnica- rekonštrukcia
771/2022
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. November 2022
Zmluva o nájme bytu - prechod nájmu - Hambálek Marián
774/2022
0,00 € Hambálek Marián Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. November 2022
Dodávka,montáž,demontáž a oprava doprav. značenia pre vyhradené parkov
773/2022
0,00 € Talajka, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. November 2022
stavba Pankúchova 347
766/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. November 2022
MŠ Slnečnice Fialová 12 pripojenie do distribučnej siete
720/2022
0,00 € ENERGY ONE, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Burian Martin
779/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Burian Martin
14. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Horváthová Anna a Ivan
788/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Horváthová Anna
14. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu -.Charfaoui Emil
783/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Charfaoui Emil
15. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Šemetková Silvia
807/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Šemetková Silvia
15. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Šverčičová Helena
809/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Šverčičová Helena
28. November 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní stravy pre de
820/2022
0,00 € ZŠ Dudova 2 Mestská časť Bratislava-Petržalka