Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Kyselý Michal
817/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka KYSELÝ MICHAL
29. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Rumíšková Martina
819/2022
0,00 € Rumíšková Martina Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. November 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Kotz Martin
821/2022
0,00 € Kotz Martin Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. December 2022
Obnova telocvične na ZŠ Turnianska
715/2022
0,00 € Fond na podporu športu Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. December 2022
Čerpanie elektrickej energie
815/2022
0,00 € GIB Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. December 2022
realizácia projektu "Dajme spolu gól" - MŠ Bzovícka
804/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. December 2022
realizácia projektu "Dajme spolu gól" - MŠ Šustekova
805/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. December 2022
Dodávka elektrickej energie
816/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. December 2022
zabezpečenie dodávky pripravenej stravy (Jedla)
853/2022
0,00 € CITY Gastro s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. December 2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
855/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. December 2022
Zmluva o účte
856/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Markova 3234
857/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena 09-49-2022
866/2022
0,00 € HIPKÁ EVA Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. December 2022
Kolektívna zmluva 2023
873/2022
0,00 € Odborová org. SLOVES Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Január 2023
ochrana objektu Hrobákova 5
1/2023
0,00 € Ochranná služba s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Január 2023
Dohoda o zrušení Rámcovej dohody č. Z202214304_Z
6/2023
0,00 € SLOVAKIA TEX s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom garáže č.18 (výmena garaže)
9/2023
0,00 € HOKINA BORIS Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Január 2023
Nájomná zmluva na pprenájom garáže č. 17 - výmena garáže
10/2023
0,00 € Hokina Dušan Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Január 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Polák Jozef
13/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Polák Jozef
17. Január 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Pupáková Lucia
14/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Pupáková Lucia