Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Zajac František
180/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Zajac František
24. Marec 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu -Tóthová Žofia
187/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Tóthová Žofia
3. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Hlinická Ľubica a Marián
191/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hlinický Marián Ľubica Hlinic
3. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Gapčová Anna
195/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Gapčová Anna
3. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Eva Thüringer
192/2023
0,00 € Thüringer Eva Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
268/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
269/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
272/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
271/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
270/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
273/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
274/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Poskytnutie služieb nakaldania s odpadmi dodávanými objednávateľom ene
276/2023
0,00 € OLO odvoz a likv.odpadu, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Prenájom a odvoz naplnených VKK na komunálny odpad vrátane zneškodneni
275/2023
0,00 € OLO odvoz a likv.odpadu, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Bakaiová Gertrúda
283/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Bakaiová Gertrúda
19. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Rozložníková Valéria
289/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Rozložníková Valéria
19. Apríl 2023
Nepriame zastupovanie v colnom konaní pri prejednávaní zásielok
290/2023
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Apríl 2023
Nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Škorecová Miroslava
297/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Škorecová Miroslava
25. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Kovačič Nikolas, Sandra
299/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kovačič Nikolas
26. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Jakabovičová Alena a Štefan
300/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Jakabovičová Alena