Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Ručiteľské vyhlásenie Strabag
MAG 117887/2022
0,00 € STRABAG SE Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0181 22 00
08 83 0181 22 00
0,00 € Ivan Chuťka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501972200/0099
286501972200/0099
0,00 € VI GROUP Development s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Apríl 2022
Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava
MAG0000012
0,00 € MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Apríl 2022
Zmluva č. PZ002000322385_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
MAGTS2200119
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Apríl 2022
Zmluva o zriadení záložného práva GRUNT – Východná
MAG 7865/2022
0,00 € GRUNT, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Apríl 2022
Zmluva o zriadení záložného práva GRUNT - Dolná pekná
MAG 7900/2022
0,00 € GRUNT, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Apríl 2022
Zmluva o zriadení záložného práva Agadu
MAG 7895/2022
0,00 € AGADU s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501042200/0099
OKDSVBZ 00001430
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501352200/0099
OKDSVBZ 00001429
0,00 € SPP – distribúcia, a.s Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0185-22-01 k nájomnej zmluve
09 – 85 – 0185 - 22 - 01
0,00 € Silvia Smejová Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200001 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
MAGDG2200001
0,00 € Nadácia mesta Bratislavy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502232200/0099
ODSVBZ00001431
0,00 € Adriana Kozmonová, r. Vítková a Peter Poláček, r. Poláček Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Apríl 2022
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
2 86 7 2020
0,00 € Kupujúci 1- 22 a ITAM s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Apríl 2022
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
2 86 5 2020
0,00 € Kupujúci 1-25 a ITAM s.r.o Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. Apríl 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0147-22-00
09-85-0147-22-00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Helena Šemeláková
10. Apríl 2022
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 248801572200
248801572200
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00
04 88 0168 22 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ing. Daniel Bobovník, PhD., r
10. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501992200
286501992200
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ing. Stanislav Rybiansky a Karolína Rybianska
10. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501952200/0099
286501952200/0099
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ing. Ivan Grman a Mgr. Alžbeta Grmanová