Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2022
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/001/2021
SSV/OSP/001/2021
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Dopravný podnik Bratislava a.s.
10. Apríl 2022
Memorandum o porozumení
MAG 128885/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Detský fond Spojených národov
11. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. MsP/22/00013
MsP/22/00013
0,00 € IRDistribution, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. MsP/22/00005
MsP/22/00005
0,00 € VELCON spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Apríl 2022
Dodatok č.1 č. MAG 127740/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7900/2022 vo vzťahu k projektu „Dolná Pekná“
MAG 127740/2022
0,00 € GRUNT, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Apríl 2022
Dodatok č.1 č. MAG 127748/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7865/2022 vo vzťahu k projektu „Východná“
MAG 127748/2022
0,00 € GRUNT, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Apríl 2022
Dodatok č.1 č. MAG 127767/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“
MAG 127767/2022
0,00 € Agatova s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
12. Apríl 2022
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
B-01/2022
0,00 € ŠPEP s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
12. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0234-20-01 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0234-20-01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Marta Petríková
12. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0265-20-01 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0265-20-01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Alžbeta Matúšová
13. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801662200
288801662200
0,00 € Wayden, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Apríl 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1700259 zo dňa 22.12.2017
MAGTS2200123
0,00 € Yunex, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0442-18-02 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0442-18-02
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ana Eleziová, Besir Elezi
13. Apríl 2022
Zmluva o ubytovaní
00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Olena Bilytska
13. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. ÚEZ: 34/2022
ÚEZ: 34/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
14. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099
286506161900/0099
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava TREENIUM inverso, s.r.o. a RED_DUBY s. r. o
14. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500342200/0099
286500342200/0099
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s. a NOVOKA s.r.o.
14. Apríl 2022
Darovacia zmluva
MAG118799/2022
0,00 € LIDL Slovenská republika, v.o.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14. Apríl 2022
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801902200
248801902200
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb LOP
MAGTS1900069
0,00 € A.I.I. Technické služby s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava