Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801892200
248801892200
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14. Apríl 2022
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801882200
248801882200
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14. Apríl 2022
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801872200
248801872200
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. Apríl 2022
Zmluva č. 28 88 0773 21 00 o zriadení vecného bremena
28 88 0773 21 00
0,00 € KPRHT 4, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. Apríl 2022
Zmluva č. 05 88 0770 21 00 o bezodplatnom prevode pozemkov a stavebných objektov
05 88 0770 21 00
0,00 € KPRHT 4, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
07 83 0558 05 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia
19. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501832200
OKDSVB 00000842
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Ing. Vladimír Tomko, JUDr. Barbora Tomková
19. Apríl 2022
Zmluva o ubytovaní č. 9-19-0444-22
919044422
Doplnená
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Šipošová Melánia
20. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509951800/0099
OKDSVB00000843-D
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská realitná kancelária, s.r.o. a Ing. Peter Košťál
20. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0490-18-02 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0490-18-02
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Fridrich Rigo
20. Apríl 2022
Zmluva o ubytovaní
919044522
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Adriana Tovtyn
20. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00
08 0458 15 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Dáša Múčková
21. Apríl 2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ, NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
MAGT2200109
0,00 € EasyPark Slovakia s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21. Apríl 2022
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021
MAGBO2200021
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská organizácia cestovného ruchu,
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508621900/0099
OKDSVBZ 00001054
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ľuboš Repáň, Daniel Komadel
22. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
MsP/22/00014
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
22. Apríl 2022
Dodatok č. 28 88 0854 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00
28 88 0854 20 01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Andrea Prokešová, Peter Prokeš a Patrik Prokeš
25. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Dúbravka
MAGTS2200167
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
25. Apríl 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA k bytu č. 09 - 85 - 0056 - 22 - 00
09-85-0056-22-00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Paulína Gbaguidi
25. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 12/2020 k stavbe: „Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35, Bratislava"
MAGTS2200141
0,00 € GELB s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava