Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0256-22-00
09-85-0256-22-00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Magdaléna Janechová
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0257-22-00
09-85-0257-22-00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Milan Manko
26. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0179-20-01 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0179-20-01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mário Bornemissza, Martina Valentková
26. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci
SIDaI/13
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
26. Apríl 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0215-22-00
09-85-0215-22-00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ing. arch. Daniel Pacalaj, Mgr. Michaela Pacalajová
27. Apríl 2022
Zmluva č. 122181597 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre priestor v objekte Pribišova 8
MAGTS2200168
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre
SSV/ODB/013/2022
0,00 € DEPAUL SLOVENSKO, n. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v stredisku osobnej hygieny
SSV/ODB/007/2022
0,00 € Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
28. Apríl 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0245-22-00
09-85-0245-22-00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Viera Ondrejíčková
28. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0232-20-01 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0232-20-01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Peter Korman
28. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0233-20-01 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0233-20-01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Gabriela Árvová
28. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0230-20-01 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0230-20-01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Patrik Bukovan
28. Apríl 2022
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
B-03/2022
0,00 € Záhrady a závlahy, s. r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
28. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava vjazdu a výjazdu Trnavská cesta"
246701752200
0,00 € FORESPO REALITY 20 a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
28. Apríl 2022
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
2118100142-ZoVP
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. Máj 2022
Zmluva č. 05 88 0171 22 00
05 88 0171 22 00
0,00 € Billa Reality Slovensko, spol. s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. Máj 2022
Dodatok č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015
0888001115 02
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Juliana Hrubíková, Helena Rieglerová
3. Máj 2022
Dodatok č. 05 95 0492 97 07
05 95 0492 97 07
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Carlton Property, s.r.o.
3. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
MAGTS2200175
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. Máj 2022
Zmluva o preložke verejnej elektronickej komunikačnej siete č. 248801862200
248801862200
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava