Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 MAGTS2200206 k RZ - MAGTS2100188
Dodatok č. 1 MAGTS2200206 k RZ - MAGTS2100188
0,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50,Dubnica nad Váhom,01841, IČO 35768078 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
2. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/003/2021
MAGBO2200029
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300
2. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
MAGTS2200210
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
2. Jún 2022
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0147 17 00
08 83 0147 17 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Milan Tóth, Karadžičova 43, 811 07 Bratislava
2. Jún 2022
Zmluva č. 122181633 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre objekt Bazová 8
MAGTS2200207
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
č. 128
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Oksana Shevchuk
3. Jún 2022
Dodatok č. 7 9_21_0903_14
7 9_21_0903_14
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Iveta Blažíčeková
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510891700/0099
286510891700/0099
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510881700/0099
286510881700/0099
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286508042100
1
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Peter Beszédeš, Jesienkova 7, 821 07 Bratislava
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby ,,Úprava a dobudovanie cestnej signalizácie pre dve križovatky na Kopčianskej ulici v Bratislave"
246703212200
0,00 € MTS SVK Development 01, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Preložka trolejového vedenia trolejbusov“ – Kollárovo námestie č. 246702592200
246702592200
0,00 € Parking House, a.s., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO 35833459 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Jún 2022
Memorandum o spolupráci
MAG 342286/2022
0,00 € J & T REAL ESTATE, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Jún 2022
Dodatok č. 07 83 0721 15 04 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
07 83 0721 15 04
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Grif Pharma s.r.o.
7. Jún 2022
Dodatok č. 07 83 0369 07 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0369 07 00
07 83 0369 07 02
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava „ANTIKVARIÁT STEINER, spol. s r. o.“
7. Jún 2022
Dodatok č. 07 83 0872 20 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0872 20 00
07 83 0872 20 01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Patrícia Šimbochová SIPA
7. Jún 2022
Zmluva o spolupráci MAGBO2100052 - Maroš Korman
MAGBO2100052
0,00 € Maroš Korman Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte
MAGTS2200212
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. Jún 2022
Dodatok č. 12 k Zmluve o ubytovaní č. 9-21-0986-18 zo dňa 22.08.2018
Dodatok č. 12
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Jana Mikulová
9. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Rozšírenie časti MK – Topoľčianska ulica“ č. 246703352200
246703352200
0,00 € VI GROUP, spol. s r.o Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava