Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC"
MAGDG2200125
90 000,00 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - Malacky
MAGDG2300025
89 538,41 € Mesto Malacky Hlavné mesto SR Bratislava
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre Kaspian.
MAGDG2400006
89 152,13 € KASPIAN Hlavné mesto SR Bratislava
24. Január 2023
Dod.č.4 Naviac a menej práce k MAGSP2100039 - Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu (D.Tupého). Dod.č.4 sa týka 1.časti pôvodnej ZoD.
MAGSP2200063
89 031,67 € MATEP, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2023
Rámcová dohoda č.MAGTS2300258 ako výsledok VO - "Nákup motorových vozidiel"
MAGTS2300258
88 968,72 € Todos s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300342
85 792,39 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Predmet - prevod poz. reg. "E" p.č. 1859 - orná pôda vo výmere 3419 m2, k.ú. Lamač, spol. podiel 1/2, do vl. hl.m.
058803652200
85 475,00 € Hauskrecht Dušan Hlavné mesto SR Bratislava
25. Júl 2022
Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športových ihrisk" Podprogram 4 rok 2022.
MAGDG2200134
85 000,00 € Biskupice si pomáhajú, o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
9. August 2022
Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť " Podprogram 4 rok 2022.
MAGDG2200127
85 000,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava
17. August 2022
Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici - Školak klub - exteriér" Podprogram 4 rok 2022.
MAGDG2200126
85 000,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
26. Júl 2023
OHD/2023/Zmluva o spolufinancovaní autobusovej linky BA-Hainburg a/D
MAGTS2300086
84 910,50 € Bratislavský samosprávny kraj Hlavné mesto SR Bratislava
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - Staré Mesto
MAGDG2300023
84 867,75 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
2. November 2022
Začatie VO bolo v PPP schválené dňa 24.5.2022.
MAGTS2200407
84 200,00 € ERIK JV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2022
Rámcová zmluva - Front-end vývoj digitálnych služieb
MAGTS2200352
84 000,00 € AMCEF s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2022
Rámcová zmluva - Back-end vývoj digitálnych služieb
MAGTS2200353
84 000,00 € AMCEF s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Október 2022
Výmena výmenníkov tepla - Ing. Martin Kovačovič
MAGSP2200061
84 000,00 € BECO, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
1. August 2023
Zmluva o dielo na PD pre parkovací dom Wolkrova
MAGTS2300192
84 000,00 € PROMA, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2023 pre OZ Ulita.
MAGDG2300053
82 918,80 € ULITA Hlavné mesto SR Bratislava
18. December 2023
Rámcová dohoda na obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3
Všeobecné služby
82 764,00 € SOFTIP, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. MAGTS2200127
MAGTS2200127
82 614,00 € KULLA SK, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava