Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0305 24 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. C KN parc. č. 1609/6 a 1609/1, GP č. 2075/20, k. ú. Devín
048803052400
59 180,00 € Zajac Dušan, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Apríl 2024
kúpa nehnuteľností v rámci rekonštrukcie Ružinovskej radiály, a to parc. č. 1205/45 , 3184/203 a 1234/189, k. ú. Ružinov
058801642400
58 700,00 € Reháková Monika Hlavné mesto SR Bratislava
9. Apríl 2024
kúpa nehnuteľností v rámci rekonštrukcie Ružinovskej radiály, a to parc. č. 1205/45 , 3184/203 a 1234/189, k. ú. Ružinov
058801632400
58 700,00 € Cucíková Eva Hlavné mesto SR Bratislava
16. Júl 2024
Dod.č.1 k MAGSP2300031 - stavebné a montážne práce - naviac práce pre projekt "Rekonštrukcia technologických zariadení bazénovej technológie 50 m plaveckého a 25 m výukového bazéna Plaváreň Pasienky".
MAGSP2400025
58 667,98 € H B H , a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Jún 2022
Zmluva o dielo č. MAGTS2200169
MAGTS2200169
58 421,50 € amena display s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300317
MAGTS2300317
58 118,70 € Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava
20. Jún 2023
Obstaranie IKT zariadení pre potreby Magistrátu a MOS
MAGTS2300148
58 076,40 € CSFIT s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
19. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 05 88 0770 23 00, kúpa parc. č. 1222/24 a 1240/347, k. ú. Ružinov v rámci projektu MET Ružinovská radiála
058807702300
57 900,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
27. Apríl 2022
Kúpna zmluva na nákup Bti
MAGTS2200164
57 700,00 € SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300348
57 675,41 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0221 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 15279/23, 15279/51, 15279/53, 15279/70, 15279/72, 15279/52
048802212400
57 603,00 € 1. Súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
30. December 2022
Poradenské služby v oblasti medzinárodných štandardných zmluvných podmienok pre predrealizačnú a realizačnú činnosť stavebných diel so zameraním na dopravné projekty
MAGTS2200507
57 600,00 € Kotvan, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Máj 2023
Zmluva na vysúťažený systém Enforcement pre kontrolu neoprávneného parkovania. Jednalo sa o druhú súťaž na daný systém, prvá bola v roku 2021.
MAGTS2300094
57 600,00 € PosAm, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Júl 2024
Prieskumy a analýzy statickej dopravy v zónach vo vybraných zónach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
MAGTS2400217
57 240,00 € CityTraffic Slovakia, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
17. Máj 2024
Asanácia objektov a likvidácia areálových skládok odpadu - Uránová.
MAGSP2400016
57 231,94 € CEPIS, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Júl 2023
Rámcová dohoda č.MAGTS2300168 - GPS monitoring vozidiel - časť 2 (GPS monitoring nákladných vozidiel a strojov“)
MAGTS2300168
56 856,00 € SECAR spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Máj 2024
BD Terchovska
MAGTS2400132
56 472,00 € REMING CONSULT a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Február 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie k stavbe "Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie Sliačska" na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19228/8, 19229/1 a pozemkoch reg. E-KN parc.č. 19227/2, 19227/3, 19228, k.ú. Vinohrady
286500622300
55 902,54 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Jún 2022
Zmluva o dielo č. MAGTS2200184/2022
MAGTS2200184
55 710,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
2. August 2023
Zmluva na práce - Rekonštrukcia kotolne Pálfyho palác na Panskej ul. Bratislava. Demontáž existujúcich zariadení a montáž novej technológie vrátane príslušenstva (armatúra, komínová vložka, nový ohrev TÚV, meranie a regulácia...).
MAGSP2300029
55 615,86 € SETING Bratislava s.r.o Hlavné mesto SR Bratislava